Vorige pagina.


  De Draisin		1817
  De draisine wordt vrij algemeen beschouwd als de eigenlijke 
voorloper van de fiets. Zij werd uitgevonden door Carl Ludwig 
Friedrich Christian Freiherr Drais von Sauerbronn in het jaar 
1817.   De uitvinder was een zonderling.   Als zoon van een 
"Hof- und Regierungsrat" van de Markgraaf Karl Friedrich von 
Baden was hij in de wieg gelegd om een ambtelijke loop- 
baan te volgen. Hij bracht het ook tot "Forstmeister", maar 
gaf dit ambt prijs om zich geheel aan zijn uitvinding te 
kunnen wijden. 

  De draisine herinnerde aan de Célérifère. Ook hier twee 
wielen met een zitbalk, ook hier dezelfde wijze van voort- 
bewegen, n.l. door afstoten met de tenen op de grond. 
Maar één grote verbetering, n.l. een draaibaar voorwiel 
waardoor deze kar bestuurbaar was. Dit  was de oorzaak 
van zijn veel grotere bekendheid over Europa en Amerika. 

  Drais von Sauerbronn had iets in zich van de artist, van 
de uitvinder. Hij had in 1813 een vierwielige wagen gemaakt, 
wellicht geinspireerd op Duitse voorbeelden. Hij maakte ook 
een schrijfmachine. Zijn vinding van de tweewieler moet men 
niet te licht schatten. Trouwens ook die der Célérifère niet. 
Het idee om twee in een lijn geplaatste wielen te kunnen 
rijden was nog nooit in iemands hoofd opgekomen. 
Natuurlijk viel men dan om, werd gedacht. Maar von Drais 
verbaasde de mensen op 12 ju1i 1817 met zijn eerste tocht 
op de tweewieler van zijn woonplaats Mannheim naar het 
naburige Schwetzingen. Hij kreeg op 12 Januari 1818 een 
patent. 

  Onze huidige autoped is zonder twijfel op de loopmachine 
geïnspireerd. Ook hier een krachtige aanloop om op gang 
te komen en daarna te rusten. Maar de autoped profiteert 
van de voortgeschreden techniek, van de vinding van de 
luchtband en van de betere bestrating. Had de draisine in 
deze omstandigheden verkeerd, dan was het nog niet eens 
zo'n gek ding geweest. 

  Maar het was voorbestemd om te verdwijnen, want de 
manier om vooruit te komen wekte de lachlust van de 
mensen op en gaf de caricutaristen aanleiding tot het 
scheppen van meesterlijke persiflages. 

  Geestesziek en in grote armoede is de uitvinder der 
bestuurbare loopmachine op 66 jarige leeftijd te Karlsruhe 
overleden, weinige jaren vóór het belangrijkste deel der 
voortbeweging, de pedalen, werden uitgevonden. 
In Karlsruhe staat van hem een borstbeeld.