Vorige pagina.


 
Philipp Moritz Fischer   1853 

 Slechts twee jaren na de dood van de uitvinder der draisine, 
de bestuurbare loopmachine van Drais von Sauerbronn, 
kwam een andere Duitser op de geniale gedachte om een 
tweewieler te construeren met krukken en pedalen aan het 
drijfwiel. Datgene dus, wat voor het verkeerswezen van de 
grootste betekenis was. 

 Philipp Moritz Fischer, een instrumentmaker uit Oberndorf 
bij Schweinfurt, was de man, die zijn belangrijke uitvinding in
1853 deed en toepaste op een rijwiel met half hoog voorwiel 
en kleiner achterwiel. Geboren in 1812 was Fischer dus 41
jaar toen hij zijn machine in de openbaarheid bracht. 

 Eigenaardig, dat zulk een opvallend houten voertuig, zo sterk 
afwijkend van de al schaarser wordende loopmachines en van 
zulk een praktisch nut, zo totaal vergeten kon worden! Hoe is 
het eigenlijk mogelijk, dat er geen navolgers waren in dat 
centrum, waar zoveel praktische mensen woonden en waar 
o.a. de kogellagerindustrie zou ontstaan. 

 Want Fischer trad er mee in het publiek op, bleef niet in zijn 
dorpje hangen, ja, reed er geregeld mee naar Schweinfurt, om 
daar als werktuigkundige les te geven op de ambachtsschool. 
Velen waren dus in de gelegenheid de machine te bezichtigen. 
Sommigen mogelijk wel, haar te bestijgen. 
 
 Maar waarschijnlijk dacht er niemand over na, welke 
mogelijkheden er in die wijze van verplaatsen verborgen lagen. 
Ook Fischer zelve niet! 

 Als het Schweinfurter museum gespaard is gebleven voor 
bombardementen of brand, dan is daar zonder twijfel nog de 
vélocipede van Philipp Moritz Fischer te bezichtigen als een 
bewijs van het vernuft van haar uitvinder.

 Door hem had het belangrijkste van de fiets een praktische 
Duitse uitvinding kunnen zijn. Het werd een Franse.