Vorige pagina.De Frontdriver (Crypto)         1892 
Het principe der voortbeweging van een rijwiel, door 
middel van pedalen aan het voorwiel, heeft zich vele 
jaren, van de uitvinding der Michaux vélocipède af, 
gehandhaafd. De komst van het lage rijwiel, de safety 
of bicyclette, met pedalen en kettingaandrijving. zou
dooraan een eind gaan maken. 

Maar daartoe was een lichte gang van dat rijwiel 
nodig, ergo, de drie belangrijkste uitvindingen: de 
lucht- band, een goed kogellager en de naadloze 
buis. 

En toch, toen die uitvindingen waren gedaan en dus 
niets de vlucht van het moderne rijwiel in de weg 
stond, kwamen er nog "front" drivers aan de markt 
en zij vonden ook nog bewonderaars en kopers. 
Dat kwam door het aantrekkelijke elegante model, 
de lichte loop en de resultaten van de populaire 
afstandrenner Frank Shorland, die er records op 
vestigde. 

Het laatste type frontdriver, dat J. W. Boothroyd de 
pionier der frontdriver beweging uitbracht, was de 
"Alpha Bantam" van 1894. 

Maar dit was een lage machine voor volwassenen 
met één of twee bovenbuizen.