Vorige pagina.De hoge vélocipède       1880 

Jules Truffault van Tours (1845-0ct.1920), uitvinder 
van de holle velg in 1875 en de holle vorkscheden, 
de man die al in 1867 -evenals Rousseau in Marseille - 
draadspaakwielen maakte, een artist, wiens gehele 
leven aan de voortbeweging was gewijd, een genie op 
het gebied van het rijwiel, deze Jules Truffault was de 
eigenlijke schepper van de "grand bi". 

In het1aar 1871, dus midden in de houten periode, 
bouwde hij zijn hoge machine van 1.40 Meter met 
holle vorkscheden, holle velgen en met 300 dunne 
spaken. Het gewicht bedroeg maar 10 kg, enorm 
veel minder dus dan tot dusver, toen alles nog even 
massief was.

Hij verkocht zijn machine naar Engeland in 1877 en 
van deze tijd af dateert de fabricage der hoge stalen 
vélocipedès, welke al spoedig over het gehele 
continent zouden worden verspreid. 

De heerschappij van deze elegante machine, die 
geheel vernikkeld 30 Pond Sterling kostte, duurde 
tot 1890, hoewel in enkele landen de hoge bi's nog 
wel aan de start verschenen, tot in 1893. 

Zonder enige twijfel was de hoge vélocipède geen 
geëigende machine voor stadsverkeer en de kans 
voorover te slaan, als een hond tegen het voorwiel 
sprong, of als een steen op de weg lag, was niet 
gering. Maar het was de trots, de glorie van de 
jongeman, die er zijn wedstrijden op reed, of er 
tochten mee maakte in de natuur . 

De grote wielerbonden in alle landen zijn ontstoan 
in de periode, dat de hoge "bi" op de voorgrond stond. 
In de annalen der wielersport zijn schone bIadzijden 
gewijd aan de verrichtingen van grote kampioenen 
op deze eIegante machine. 

En dat op deze machine door de sterrender wielersport 
meer dan130 km per uur werd afgelegd, stemt de 
huidige sportman tot verbazing. Toen de hoge "bi" 
tot verdwijnen was gedoemd, stemde dat velen tot 
weemoed.