Vorige pagina.Het "J Rad" 1921 
Kort na de eerste wereldoorlog kwam 
een geheel afwijkend model rijwiel de 
aandacht vragen. Een rijwiel met klein
voorwiel en gewoon achterwiel, een 
zadel met rugsteun en een paar 
hefbomen ter aandrijving. Dit was het 
"J RAD" of "BERGRAD' van de Duitse 
Ing. Jaray. Een nieuwe poging dus, om 
pedalen en ketting van ons tegenwoordig 
rijwiel uit te schakelen. 

Ook deze poging is in de kiem gestikt. 
De machine deed het in heuvelachtig 
terrein niet slecht. Men zat, of liever "lag" 
laag bij de grond en bij het naar beneden 
trappen kon men extra kracht uitoefenen 
tegen de ruggesteun van het zadel. De 
bowden kabel, verbonden aan de hefbomen 
en achteraan lopend over twee schijven, 
bracht de machine op gang.  Zwaar liep 
dit rijwiel niet, maar alleen al het uiterlijk 
was oorzaak dat het geen lang leven 
beschoren was.