Vorige pagina.De Kangaroo   1884 
 
De evolutie van het rijwiel is internationaal geschied. Knappe 
koppen uit verschillende landen brachten haar tot stand en 
soms bleek het, dat twee of meer mannen uit diverse landen 
aan eenzelfde idee bezig waren geweest. Nemen we de 
geschiedenis der Kangaroo-safety. 

Deze machine dankte haar ontstaan aan de zucht om het 
rijden minder gevaarlijk dan op de hoge "bi" en daardoor meer 
algemeen te maken. 

Hoe kon men dit bereiken ? 

Men wilde vasthouden aan de hoge "bi" -bij de iongeren zo 
geliefd -en dus aan de voorwiel aandrijving. Het voorwiel moest 
dus lager worden, aanmerkelijk lager, maar desnelheid per 
pedaalomwenteling niet geringer . In Frankrijk zaten meerdere 
knappe mecaniciens, die zich met hart en zIel hadden 
geworpen op de vervolmaking van het rijwiel en tot deze 
behoorde ook Rousseau uit Marseille.  

Hij was het, die in het jaar 1877 de "Bicycle Sur' vervaardigde, 
een vélocipède van zo afwijkend model, dat zij de algemene 
aandacht der vakmensen trok.

De "bicycle sur" had n.l. een voorwiel, dat maar 0.90 M. hoog 
was. Echter waren op beide vorkscheden kettingwielties aan-
gebracht en ook op de beide uiteinden der voornaaf. Door over 
die boven elkaar geplaatste kettingwieltijs -met verschillende 
tandenaantal -korte kettingen te spannen, kreeg de machine 
een versnelling, die goed functioneerde. 

Hoe kreeg die Franse vinding nu de Engelse naam "The 
Kangeroo"? 

Wel, die werd haar gegeven door de bekende firma Hillman, 
Herbert and Cooper te Coventry, een der oudste constructeurs 
uit de Engelse rijwielindustrie. Zij bouwde een machine van dit 
principe en exposeerde haar op de Stanley Show, de jaarlijkse 
rijwielen-tentoonstelling in Covent garden in Februari 1884. 

Had de knappe HilIman de machine zelf ontworpen, of had hij 
die van Rousseau gezien, of er over gehoord, of gelezen ? Of 
heeft Rousseau beproefd zijn vinding in Engeland te verkopen ? 
Beiden kunnen natuurlijk van dezelfde gedachte zijn uitgegaan 
en het ontstaan van een zelfde type in twee verschillende 
landen is een bloot toeval geweest.

Maar dan is het in het brein van de Fransman toch in ieder 
geval 7 jaren eerder ontstaan.