Vorige pagina.


 
De Lawson           1879 

Tot de geniale bouwers aan de Vélocipede behoort ook 
H. J. lawson. 

Als we spreken over de jaren "Zeventig", dan zal ieder die 
enigszins met de geschiedenis van het rijwiel op de 
hoogte is, beseffen, dat wij een tijdperk aanroeren dat nog 
gedeeltelijk tot het tijdperk der houten karren behoort. 

Harry Lawson had reeds in 1876 patent verworven op een 
safety, dus veiligheidswiel, dat met hand- en voethefbomen, 
ook afzonderlijk, kon worden voortbewogen. 
Hij was toen 24 jaar . 

Het patent werd uitgereikt, hoewel reeds in 1864 een 
dergelijk systeem aan een driewieler was toegepast, welke 
de Rantoone was gedoopt en in Birmingham bij de 
Bordesley Works werd gefabriceerd. Voorts is het niet 
onmogelijk, dat dit patent eigenlijk zijn compagnon Likeman
toekwam.

Het patent No.3954, dat hem 3 jaar later, op 30 September 
1879, werd uitgereikt, sloeg op de navolgende opzien-
barende nieuwigheden : 
       pedaalbeweging met kettingaandrijving, 
       stalen spaken in de wielen en 
       een rem op het achterwiel. 

De kettingsafety van lawson werd bekend als de "bicyclette", 
een benaming, die in Frankrijk in zwang was gekomen voor 
ieder achterwiel-aandrijving rijwiel en wel als tegenstelling 
tot de hoge "bicycle". 

Maar, lopen we met opmerkzaamheid de geschiedenis van 
het rijwiel door, dan zien we daar de vélocipède van E. Meyer, 
mecanicien te Parijs, welke op 5 November 1869 op de 
Tentoonstelling in de Pré Catelan te Parijs met goud werd 
bekroond, 'n stalen machine met draadspaakwielen van 
gelijke hoogte en een achterwiel aandrijving via een ketting. 
En dat in 1869 of eigenlijk 1868, want de horlogemaker 
André Guilmet was er toen de eigenlijke geestelijke vader van. 

Weinige jaren geleden is die machine nog eens geëxposeerd 
te Parijs en gaven de bladen er bijzonderheden over. 
Toch zou ieder gewetensvol historicus de datum der uitvinding 
in twijfel moeten trekken,. gelet op de toepassing van 
onderdelen, die eerst in latere jaren werden uitgevonden.