Vorige pagina.De Lever-propelled Safety      1887 

Safeties, door een hefboom systeem voort te 
bewegen, zijn eigenlijk nimmer populair geweest. 

Ze vonden haar ontstaan in werkplaatsen van 
mecaniciens, ook soms wel in fabrieken waar 
ze in serie werden vervaardigd, maar na enige 
tijd van bekendheid verdwenen ze toch weer uit 
de circulatie. 

Mac Milion vertoonde in 1840 het eerst de toe-
passing ervan en Lawson's eerste machine, die 
van 1876, was ook een lage kar met hefbomen. 
In 1887 verscheen daarna de Claviger safety, 
maar ook deze hield het maar kort uit. 

In latere jaren heeft het hefboomrijwiel weer de 
aandacht opgevraagd en het is met meer of minder 
succes gebruikt. Daarvan zijn het Svea (Zweedse) 
rijwiel en het ,,J Rad" voorbeelden. En als men de 
huidige uitvinders op het gebied van het rijwiel hun 
opinie vraagt, dan krijgt men de zekerheid, dat die 
categorie in ieder geval, de hefboom-beweging 
natuurlijker vindt dan die op onze gewone fiets met 
ketting-aandrijving.